skip to Main Content
Elisa 040 7405 889 | Katja 040 833 3745 [email protected]

Tietosuojaseloste – Rekisteriseloste – Privacy Policy

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ?
Laatimispäivä 15.11.2015, muokattu 20.5.2018

1 Keitä me olemme

Vainuvoima on varsinaissuomalainen hajutyöskentelyyn erikoistunut koirakoulu.
Verkkosivustomme osoite on: https://vainuvoima.fi.

Osoitteemme on:
Vainuvoima Oy, Y-tunnus 2876329-6
Pölkintie 54, 32200 Loimaa
puh. 050 4422 933
sposti: info(a)vainuvoima.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Anna Loimaranta, anna(a)vainuvoima.fi

2 Rekisterin nimi:

Asiakasrekisteri

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, laskutus, markkinointi ja tiedottaminen kursseista.

Käsittelyperusteena on asiakassuhde, sopimus tai rekisteröidyn suostumus.
Käsittelyperusteena voi olla myös rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite, yleinen etu ja julkinen valta, tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
Tietoja säilytetään asiakassuhteen ja laskutustietoja kirjanpitolain edellyttämän ajan.

4 Rekisterin tietosisältö

Suostumukseen perustuvat tiedot kerätään suoraan asiakkaalta.

Kerättäviä tietoja voivat olla

 • Nimi,
 • sähköpostiosoite,
 • puhelinnumero,
 • tilatut tuotteet,
 • tilauksen tai vierailun ajankohta (päivämäärä ja kellonaika)
 • IP-osoite,
 • käytetyn selaimen versioon liittyvät tiedot
 • ja mahdollisesti asiakkaan antamat lisätiedot koirakosta.

5 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn henkilön itsensä luovuttamat.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm.

 • verkkokaupassa tehdyistä ostoksista,
 • www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,
 • uutiskirjeen tilauslomakkeella,
 • sähköpostitse,
 • puhelimitse,
 • sosiaalisen median palvelujen kautta,
 • sopimuksista,
 • asiakastapaamisista
 • ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Lisäksi seuraamme myös evästeitä.

5.1 Evästeet

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä.

Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Voit lukea lisää evästeistä täältä: https://vainuvoima.fi/evasteet/

6 Kenelle jaamme tietosi

6.1 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa, sekä osapuolten välisen sopimuksen toteuttamiseksi tai asiallisen yhteyden täyttyessä.

Antamiasi tietoja voidaan luovuttaa seuraaviin ryhmiin kuuluville tahoille:

 • Sivuston ja palveluidemme toteuttamiseen osallistuville palveluntarjoajille
 • Rekisterinpitäjän alihankkijoiden toimesta, mutta tällöin vain rekisterinpitäjän lukuun,
 • Viranomaisille lain tai edun edellyttämissä tapauksissa
 • Yrityksen omistajan vaihtuessa uudelle omistajaorganisaatiolle

Sivusto ja Vainuvoiman sähköpostit sijaitsevat Zonerin palvelimella Suomessa

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

6.2 Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi Facebookista tai Instagramista). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta, jos olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

6.3 Analytiikka

Vainuvoiman verkkosivujen analytiikkaan käytetään Google Analytics -palvelua. Tietoja säilytetään 14 kuukautta. Voit lukea lisää Googlen tietoturvasta täältä: https://support.google.com/analytics/topic/2919631

6.4 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle lain sallimin tavoin, mikäli tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso. Siirto EU:n ulkopuolelle voi väliaikaisesti tapahtua myös erilaisten pilvipalvelujen käyttämisen yhteydessä.

 • Vainuvoiman uutiskirjeen lähettämiseen käytetään Mailchimp-palvelua.
 • Analytiikkaan käytetään Google Analyticsia
 • Sivustolla käytetään palomuuri- ja virustorjuntaohjelmistoa

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Käyttöoikeus ja pääsy manuaaliseen aineistoon on ainoastaan henkilöillä, jotka käsittelevät tilauksia tai ohjaavat kursseja.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Käyttöoikeus on ainoastaan henkilöillä, jotka käsittelevät tilauksia, ohjaavat kursseja tai ylläpitävät verkkosivuja tai palvelimia tai niihin liittyviä palveluja.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta, ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti, mm. salasanoin. Vainuvoiman verkkosivusto on Zoner Oy:n palvelimilla Suomessa. Verkkosivuilla käytetään SSL-suojausta ja tietoturvaohjelmaa. Lisäksi kerättävän tiedon määrä pyritään minimoimaan.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistoa

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9 Muuta

Uutiskirjeen tilauksen voi peruuttaa tästä.

Tiesithän, että voit hallita selainkäyttäytymiseen perustuvaa mainontaa:

10 Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan muuttaa tarvittaessa. Tarkastathan verkkosivuiltamme viimeisimmän version. Muutoksista riippuen voimme tarvittaessa pyytää rekisteröityjen suostumuksen tai esim. ilmoittaa muutoksesta erikseen.

Ostoskori
Back To Top