skip to Main Content
Elisa 040 7405 889 | Katja 040 833 3745 [email protected]

Tunnistusetsintä (ID)

Tunnistusetsintään (=ID-jälki) koulutettu koira osaa etsiä ja seurata ihmisen tai eläimen yksilöllistä ominaishajua sekä paikallistaa jäljentekijän. Jäljestäminen on koiralle luontaista, mielekästä ja rauhoittavaa tekemistä.

 

Tunnistusetsintäkoulutuksen ensisijainen tavoite on opettaa koira erottelemaan, tunnistamaan ja seuraamaan sille annettavan kohteen tuoreinta jälkeä. Koira johdattaa ohjaajansa jäljen tehneen ihmisen tai eläimen luokse.  Ihmistä jäljestävä koira opetetaan ilmaisemaan jäljentekijältä jäljelle pudonneet esineet.

Tunnistusetsintä sopii kaikille koirille aktivoivaksi harrastuksesi, sillä jäljestäminen on koiralle luontaisesti mielekästä ja rauhoittavaa työskentelyä. Laji sopii myös lisäkoulutukseksi pelastuskoirana toimiville koirille ja pohjakoulutukseksi niille, jotka ovat kiinnostuneita kadonneiden eläinten etsinnästä. Tunnistusetsintä tarjoaa sekä koiralle että ohjaajalle jatkuvasti uusia haasteita, jotka kehittävät koiran ongelmanratkaisukykyä ja ohjaajan koulutustaitoja.

Ilmaisukurssilla harjoitellaan kohdehajun ilmaisua koiran tasolle sopivasti: opetellaan ilmaisukäytös alusta alkaen tai treenataan varmuutta ja kestoa ilmaisuun. Tunnistusetsintäkoirat harjoittelevat esineilmaisua.

Purkkitreenit ovat hajuerottelun jatkokurssi koirille, jotka jo osaavat hajuerottelun perusteet purkkiradalla.

Jälkitreenit tarjoavat tunnistusetsinnän perusteet osaavalle koirakolle tukea ja vinkkejä itsenäiseen harjoitteluun.

Kursseja järjestetään Raisiossa ja Loimaalla.

Tunnistusetsintä 1

Tunnistusetsintä 1 -kurssilla koira opetetaan hajuerottelutekniikkaa käyttäen tunnistamaan saamansa lähtöhajun perusteella oikea kohdehaju purkkiradalta muiden hajujen joukosta. Harjoitukset tehdään ohjaajan valinnan mukaisesti eri ihmisten ominaishajuilla tai eri eläinten hajuilla. Ihmishajuilla harjoittelevat koirat opetetaan etsimään ja ilmaisemaan myös esineitä, joita kantaneen henkilön lähtöhaju sille on annettu.

 • Kurssi sopii kaikille koirille aktivoivaksi harrastukseksi
 • Kurssi tukee myös pelastuskoirien osaamista ja sopii pohjakoulutukseksi myös niille, jotka ovat kiinnostuneita kadonneiden eläinten etsinnästä
 • Kurssi on sisäkurssi ja sillä harjoitellaan yksi koira kerrallaan toisten koirien odottaessa autossa tai häkissä.
 • Kurssilla ei ole pohjataitovaatimuksia.
 • Koira oppii erottelemaan purkkiradalta sille osoitetun henkilön tai eläimen ominaishajun.
 • Koira oppii etsimään sille osoitetun henkilön hajuisia esineitä.

Tunnistusetsintä 2

Tunnistusetsintä 2 -kurssilla koira opetetaan seuraamaan sille esitellyn lähtöhajun hajuista jälkeä muista hajuista välittämättä. Lisäksi koira oppii ilmaisemaan esineet, joita jäljentekijä on pudottanut jäljelle.

Ennen kurssille osallistumista koiran tulee osata tunnistaa kohdehaju purkkiradalta sille esitellyn lähtöhajun perusteella.

 • Kurssi sopii kaikille koirille aktivoivaksi harrastukseksi ja se tukee myös pelastuskoirien osaamista.
 • Kurssilla harjoitellaan sekä sisällä että ulkona yksi koira kerrallaan toisten koirien odottaessa autossa tai häkissä.
 • Pohjataidot: Koiran tulee osata tunnistaa purkkiradalta kohdehaju sille esitellyn lähtöhajun perusteella. (Tunnistusetsintä 1)
 • Koira oppii seuraamaan saamansa lähtöhajun hajuista jälkeä.
 • Koira oppii ilmaisemaan jäljelle pudonneet lähtöhajun hajuiset esineet.

Ilmaisukurssi

Ilmaisukurssi on hajuerottelun jatkokurssi koirille, jotka jo osaavat hajuerottelun perusteet. Tunnistusetsintää harjoitelleen koiran tulee osata ottaa lähtöhaju ja etsiä se.

 • Koulutus sopii koirille, jotka osaavat erotella kohdehajun (Nose work 1 / Tunnistusetsintä 1 / Hajuerottelukurssi / Sienikoirakurssi)
 • Harjoitukset sopivat niille, jotka haluavat opettaa koiralleen ilmaisukäytöksen tai vahvistaa sitä.
 • Harjoitukset pidetään Vainuvoiman lämpimässä koulutustilassa Raisiossa.

Purkkitreenit

Kurssilla tehdään purkkirataharjoittelua monipuolisesti kunkin koiran tasolle sopivasti: käytetään erilaisia häiriöhajuja, istutetaan kohdehaju erilaisiin pohjamateriaaleihin ja harjoitellaan tyhjän radan ilmaisua. Tunnistusetsintäkoirat harjoittelevat myös eri ikäisillä lähtö-, kohde- ja häiriöhajuilla.

 • Koulutus sopii koirille, jotka osaavat erotella kohdehajun purkkiradalla (Nose work 1 / Tunnistusetsintä 1 / Hajuerottelukurssi / Sienikoirakurssi)
 • Harjoitukset sopivat niille, jotka haluavat varmuutta purkkiradalla työskentelyyn tai uusia ideoita purkkirataharjoitteluun.
 • Harjoitukset pidetään Vainuvoiman lämpimässä koulutustilassa Raisiossa.

Tunnistusetsinnän jälkitreenit

Treenipaikat vaihtelevat osallistujien tarpeen ja osaamisen mukaan, ja harjoitukset räätälöidään koirakkokohtaisesti jokaisen omalle osaamistasolle sopiviksi. Jokaiselle koirakolle tehdään yksi jälki siten, että osallistujat toimivat toistensa jäljentekijöinä.

 • Koiran tulee osata seurata lähtöhajun hajuista jälkeä (Tunnistusetsintä 1 ja Tunnistusetsintä 2).
 • Harjoitukset sopivat niille, jotka kaipaavat välillä ulkopuolista apua itsenäisten treenien suunnitteluun.
 • Harjoitukset pidetään ulkona Turun seudulla.

Opi lisää hajutyöskentelystä

Kuono edellä tuloksiin!

Hajutyöskentelyyn erikoistuneena koirakouluna tavoitteenamme on saada koiran hajuaisti hyötykäyttöön.
Koulutamme luotettavasti työskenteleviä hajukoiria sekä työ- että harrastuskäyttöön.

Close search
Ostoskori
Back To Top